Za študente

Teme diplomskih in magistrskih nalog

Kavitacija v zelo tanki venturijevi cevi.

V diplomski nalogi bomo spremljali kavitacijo v zelo tanki Venturijevi cevi. Študent bo najprej poskrbel za njeno izdelavo. Meritve se bodo osredotočale predvsem na vizualizacijo s hitro kamero, ter na primerjavo z meritvami v Venturijevi cevi “normalnih dimenzij”.

Meritev količine raztopljenih in neraztopljenih plinov v vodi

Količina plinov v vodi lahko bistveno vpliva na dinamiko kavitacije in njeno učinkovitost pri čiščenju. V sklopu naloge bo potrebno izdelati napravo za meritev količine plinov, rezultate primerjati z meritvami obstoječega merilnika in zasnovati nov merilnik plinov.